Eneste sprogcenter/sprogskole med kvalitetsstyring

KISS har i 10 år haft certificeret kvalitetsstyring (ISO 9001), men har ikke længere brug for certificeringen.
I forbindelse med skolens overgang til privat regi og på grund af den store erfaring, skolen selv har opbygget omkring kvalitetsforhold, er kvalitetsstyringen videreført uden certificering.

Historik:

KISS besluttede i midten af 90’erne, at kvalitetsstyring ville være hensigtsmæssigt for en uddannelsesinstitution, der skulle udnytte de tildelte offentlige midler bedst muligt.

KISS opbyggede derfor - som det eneste danskkursus i landet - et egentligt kvalitetsstyringssystem for en uddannelsesinstitution. Kvalitetsstyringen udmøntede sig i 10 års certificering efter ISO 9001.

Certificeringen (senest efter ISO 9001:2000-standarden) blev igennem de 10 år foretaget af BVQI, Bureau Veritas Quality International, som er akkrediteret af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Ved det seneste halvårlige kontrolbesøg i foråret 2007 var der ingen bemærkninger.

Certificeringen indebar bl.a. brugerundersøgelser med alle kursisters evaluering af lærerne og KISS-konceptet anonymt og skriftligt hver 3. uge. Gennemsnittet har altid ligget over 4 på en skala fra 1 til 5.

KISS’ 93 siders kvalitetshåndbog kan forevises efter aftale.