Eneste sprogcenter/sprogskole med kvalitetsstyring

KISS har i 10 år haft certificeret kvalitetsstyring (ISO 9001), men har ikke længere brug for certificeringen.
I forbindelse med skolens overgang til privat regi og på grund af den store erfaring, skolen selv har opbygget omkring kvalitetsforhold, er kvalitetsstyringen videreført uden certificering.

Historik:

KISS besluttede i midten af 90’erne, at kvalitetsstyring ville være hensigtsmæssigt for en uddannelsesinstitution, der skulle udnytte de tildelte offentlige midler bedst muligt.

KISS opbyggede derfor - som det eneste danskkursus i landet - et egentligt kvalitetsstyringssystem for en uddannelsesinstitution. Kvalitetsstyringen udmøntede sig i 10 års certificering efter ISO 9001.

Certificeringen (senest efter ISO 9001:2000-standarden) blev igennem de 10 år foretaget af BVQI, Bureau Veritas Quality International, som er akkrediteret af Økonomi- og Erhvervsministeriet. Ved det seneste halvårlige kontrolbesøg i foråret 2007 var der ingen bemærkninger.

Certificeringen indebar bl.a. brugerundersøgelser med alle kursisters evaluering af lærerne og KISS-konceptet anonymt og skriftligt hver 3. uge. Gennemsnittet har altid ligget over 4 på en skala fra 1 til 5.

KISS’ 93 siders kvalitetshåndbog kan forevises efter aftale.

 

 

Levitra anmeldelser Det har blitt sagt mange gode ting, men ikke en gang de var hyggelig. Levitra vs Viagra gitt kampen startet, men bare kunne ikke noe bestemme.