Pædagogik

• Vi tilbyder korte, koncentrerede undervisningsforløb med stor vægt på udtalen
• Vi stiller krav til kursisterne
• Vi arbejder efter et fast system og materiale
• Ved holdundervisning opretholder vi homogene grupper via løbende niveaudeling
• Ved holdundervisning er kursusforløbene opdelt i korte trin à 3 uger.

KISS og de rigtige sprogvaner

Et kort, koncentreret undervisningsforløb er - udover at være ressourcebesparende – en fordel rent pædagogisk. Det er vores opfattelse, at en kursistens dansk bliver bedre, jo kortere forløbet er. Et kort, koncentreret indlæringsforløb umiddelbart efter ankomsten til Danmark betyder nemlig, at kursisten fra begyndelsen af kan bruge og dermed indøve noget rigtigt – dvs. danne sig de rigtige sprogvaner.

Godt dansk skal læres hurtigt

Langstrakte undervisningsforløb betyder derimod tit, at kursisten undervejs tillægger sig forkerte sprogvaner.

Det samme sker for mange - men heldigvis ikke alle - hvis de kommer ud i arbejde, før de har fået udtalen på plads. Så opstår de dårlige vaner, og ofte forringes kursistens muligheder for nogen sinde at komme til at tale et godt - eller bare godt nok - dansk.
Mangelen på arbejdskraft og kravet om hurtig selvforsørgelse forstærker denne tendens og risikerer dermed at få meget uheldige konsekvenser for integrationen på langt sigt.

Godt dansk skal læres hurtigt. Det basale, herunder udtalen, skal på plads hurtigst muligt. Så bliver det en fordel at komme ud og bruge sproget på en arbejdsplads.

KISS og erfaring

Det er vores erfaring fra vores danskundervisning gennem snart 40 år, at den største vanskelighed for udlændinge i danskundervisningen ikke er det, de ikke har lært endnu, eller alt det, de skal til at lære. Vanskelighederne kommer af alt det forkerte, de har lært, før de kom på KISS.

Pædagogiske principper

Nedenfor er nævnt 5 ud af flere pædagogiske principper af praktisk art fra KISS’ holdundervisning i offentligt regi. De teoretiske overvejelser omkring indlæring m.v., som ligger bag udformningen af KISS-konceptet, og som i så mange år har bevist deres holdbarhed, er ikke medtaget her. 

 

Levitra anmeldelser Det har blitt sagt mange gode ting, men ikke en gang de var hyggelig. Levitra vs Viagra gitt kampen startet, men bare kunne ikke noe bestemme.