Målsætninger

Et godt dansk

Vi anser et godt dansk - herunder først og fremmest en god udtale - for at være en af de vigtigste forudsætninger overhovedet for kursistens integration
• uddannelsesmæssigt - også mht. videre- og efteruddannelse
• arbejdsmæssigt (på niveau med den pågældendes faktiske kompetencer)
• socialt, familiemæssigt, politisk og kulturelt

Kvalitet

Vores kvalitetsmål er, at hver enkelt kursist på kortest mulig tid lærer et dansk, der er så godt, som det overhovedet er muligt for den pågældende at opnå - inden for de givne rammer.

For at nå længst muligt i retning af dette mål har vi udvalgt en række elementer af central betydning for undervisningens kvalitet. Hvert af disse elementer forsøger vi at optimere, bl.a. igennem vores kvalitetsstyringssystem. Både udvælgelsen af elementerne og optimeringen af det enkelte element er, som en del af selve systemet, under konstant opmærksomhed og udvikling.

Vi ønsker at være i særklasse

Derudover har vi som målsætning at følge Integrationsministeriets krav til undervisningens form og indhold – dog med en kvalitet og med resultater, som ligger ud over kravene. Vores fremmødeprocent ved holdundervisning skal fortsat ligge pænt over 90 %, og vores karaktergennemsnit ved de statskontrollerede prøver (i det omfang, de kan afholdes på KISS, eller hvis vores kursister går til prøve andetsteds) skal fortsat skal ligge helt i top.

Måske verdens mest effektive sprogundervisning

Vi har endnu til gode at møde et sprogundervisningssystem, der er mere effektivt end KISS-konceptet. Dertil kommer vores særlige tilgang til den danske udtale.
Det er en målsætning fortsat at opnå disse resultater ved et meget lavt ressourceforbrug.
Ressourceforbruget må ved holdundervisning højst være på en fjerdedel af det antal undervisningstimer og måneder, som et undervisningsforløb på Danskuddannelse 3 officielt er normeret til.

Samfundsnytte

For KISS’ ledelse og lærere har det altid været vigtigt at gøre en forskel både for den enkelte og for samfundet.
Igennem de mange år, hvor KISS var en del af det offentlige system (senest som sprogcenter i Københavns Kommune fra 1999 til 2007), har ca. 35.000 udlændinge gået på KISS i kortere eller længere tid. Da sproget må betragtes som den vigtigste forudsætning for integration, har KISS derved ydet en samfundsmæssig indsats, som vi er godt tilfredse med.

Økonomisk kan man anslå, at når 35.000 personer er kommet hurtigere og sprogligt bedre kvalificerede ud på arbejdsmarkedet, end det ville have været muligt uden KISS, så har det gennemsnitligt betydet en ekstra skatteindtægt på ca. 100.000 kr. pr. person. De seneste år lå KISS’ bidrag til de offentlige kasser dermed på ca. 100 mio. kr. om året – foreløbig i alt ca. 3,5 mia. kr. Det er vi også lidt stolte af.

Levitra anmeldelser Det har blitt sagt mange gode ting, men ikke en gang de var hyggelig. Levitra vs Viagra gitt kampen startet, men bare kunne ikke bestemme.