Sproglig og personlig coaching

I begrænset omfang tilbydes sproglig og personlig coaching ved dir. Steen Allan Christensen og konsulent Lene Ulrich.