Tilbud til staten

Markedsføring

Der gøres for tiden en stor indsats for at brande og markedsføre Danmark i udlandet. Formålet er at bringe turister, studerende og kvalificeret arbejdskraft til Danmark.

KISS-konceptet kan i væsentlig grad fremme disse formål.

Det danske sprog udgør en sprogbarriere, der delvis neutraliserer de mange udmærkede markedsføringsinitiativer. Mange gode hoveder tager til et engelsktalende land i stedet for, fordi de tror, at dansk er svært. Og de, der faktisk kommer, har vi svært ved at holde fast på.

Dansk er ganske rigtigt svært at lære kun gennem øret, hvilket mange udlændinge har erfaret. Men i virkeligheden er dansk – og den danske udtale – let at lære for veluddannede udlændinge. Dansk er nemlig et ekstremt struktureret sprog, også mht. udtalen. For veluddannede udlændinge uanset nationalitet ligger det danske sprog faktisk lige til højrebenet. Altså, hvis man bruger KISS-konceptet. -

Dette har vi bevist på KISS igennem mange, mange år. Og stort set alle veluddannede udlændinge i hovedstadsområdet ved det. 

Det danske sprog bør derfor anvendes direkte og positivt i markedsføringen: Her er et land, hvor det nye sprog beviseligt kan læres både hurtigt og godt ved hjælp af Europas mest effektive undervisningskoncept. Det vil i det mindste kunne fjerne skrækken for det danske sprog.

Det vil således være oplagt at medtage KISS-konceptet ved rekrutteringsmesser o. lign. i udlandet.

Integration

I lyset af den stigende immigration til Europa især fra Nordafrika må også Danmark være forberedt på at skulle integrere stadig flere udlændinge. Det er vi slet ikke forberedt på nu.

Manglende danskfaglige resultater betyder spild af højtuddannede immigranters faglige ressourcer. For de kortuddannede betyder dårligt dansk integrationsproblemer over flere generationer, ofte med bl.a. arbejdsløshed og kriminalitet til følge. Det offentlige får store sociale udgifter. Generelt fører disse udfordringer til en stigende grad af grøftegravning i samfundet. Samtale fremmer forståelsen, men samtale kræver sprog!

Siden halvfjerdserne har KISS som sprogskole og sprogcenter haft landets bedste resultater og samtidig landets laveste forbrug af offentlige ressourcer. KISS-konceptet har fra begyndelsen repræsenteret et kvantespring i forhold til den øvrige danskundervisning.  

KISS’ tilbud til staten er at stille KISS-konceptet og snart fyrre års erfaring med danskundervisning til rådighed i et konstruktivt samarbejde.

Levitra anmeldelser Det har blitt sagt mange gode ting, men ikke noen en gang de var hyggelig. Levitra vs Viagra gitt kampen startet, men bare kunne ikke noe bestemme.