Tilbud til regionerne

En undersøgelse offentliggjort i Ugeskrift for Læger i maj 2008 viser, at kommunikationen omkring de udenlandske læger på de danske sygehuse kunne være væsentlig bedre.

Udenlandske læger forventes kun at blive i Danmark i få år. Dermed kan især læger fra den tredje verden dårligt nok nå at få dansk autorisation som speciallæger.

KISS-konceptet vil kunne bidrage væsentligt til at fastholde de pågældende i Danmark i en længere årrække. Dermed vil regionerne også uden problemer kunne hente sundhedspersonale fx fra Indien og Kina.

KISS har udarbejdet forskellige modeller til danskundervisning af udenlandske læger og sygeplejersker.
Fælles for modellerne er en meget intensiv og nærmest perfektionistisk begynderundervisning for at få de rigtige sproglige vaner – især udtalevanerne - grundigt indarbejdet fra begyndelsen. Dette er en helt afgørende faktor for succes på længere sigt.

Jo flere deltagere, der er samlet, jo bedre niveaudeling kan man foretage. Det kan derfor anbefales, at regionerne samler flest mulig læger, hhv. sygeplejersker, på ét sted i en periode.

KISS kan på 4½ måned føre sådanne grupper igennem til Prøve i Dansk 3-niveau (Modul 1-5 i Integrationsministeriets undervisningsmodel, officielt normeret til 30 måneder). Derefter vil de pågældende erfaringsmæssigt kunne tale dansk med en udmærket udtale og deres videre dansksproglige udvikling vil være sat på skinner.
Dette er blot én model – den mest omfattende – af flere mulige.

En sådan undervisning vil kunne arrangeres i regionsregi eller i samarbejde med et rekrutteringsfirma.

En del udenlandsk sundhedspersonale, som allerede taler dansk, men måske taler ”flydende forkert”, kan med fordel deltage i KISS UDTALEKURSUS.

Artiklen ”Udenlandsk og uden dansk” (2008) om udenlandsk sundhedspersonale og det danske sprog henvender sig specielt til regionerne. Artiklen kan findes under OPINION. Her er problematikken og mulighederne beskrevet i detaljer.

Levitra anmeldelser Det har blitt sagt mange gode ting, men ikke en gang de var hyggelig. Levitra vs Viagra gitt kampen startet, men bare kunne ikke noe bestemme.