Tilbud til institutioner

Statslige, kommunale og fx selvejende institutioner er velkomne til at henvende sig vedr. et eventuelt behov for undervisning eller rådgivning.

KISS har tidligere med succes kørt udtalekurser på forskellige seminarier.

KISS deltager også gerne i forsøgsundervisning.